全新福特蒙迪欧丨6.5秒破百,全系2.0T+8AT

全新福特蒙迪欧丨6.5秒破百,全系2.0T+8AT

全新福特蒙迪欧于4月13日上市,引导价15.98-21.68万元。车身尺寸4935/1875/1500(长/宽/高妹妹) ,轴距2945妹妹 。

全系标配2.0T+8AT变速箱 ,最年夜马力238匹,最年夜扭矩376N·m,这个动力参数对于比同级别竞争敌手有必然上风 。

全新蒙迪欧入门版动力就是高功率2.0T策动机 ,对于比竞争敌手入门版车型1.4T 、1.5T 、2.0L策动机确凿至心满满,而且加92号汽油便可。官方宣布百千米加快仅需6.5秒。

老款蒙迪欧2.0T+6AT版本起售价为20.58万,新款入门价格直降4.6万 ,而且改换了马力更年夜的策动机以及8AT变速箱,加量还降价 。而顶配售价以及同级别车型中配价格相称。

新车外不雅摒弃使用多年的“马丁”脸,接纳全新的设计语言“势能美学” ,风阻仅为0.293Cd,更低的风阻系数象征着更低的油耗。

全系标配自动式进气格栅,尺寸十分夸张 ,险些盘踞前脸一半的面积 。接纳两种气势派头前脸,顶配ST-Line更夸张的前包抄共同“凶狠”的年夜灯使运动感更上一层楼。

除了最低配车型,均接纳了双色车身 ,共同19寸年夜轮毂 ,运动范拿捏患上很到位。近5米的年夜尺寸车身,流利伸展的线条,不雅感一流 。

车尾设计一样出彩 ,上翘鸭尾、贯串式尾灯、运动下包抄,隐蔽式排气略显低调。右后45度标的目的,有福特Mustang的觉得。

内饰方面最吸睛的就是中控长达1.1米的“带鱼”屏 ,从主驾驶一直延长到副驾驶正前方 。官方宣布中控屏幕到达了4K分辩率,现实显示效果也确凿出彩。

新车搭载SYNC+2.0智行互接洽统,撑持跨越70种语义语音交互 、人脸辨认、手势节制等多种智能交互。不仅可以让副驾分管驾驶使命 ,如查看导航、车辆及时信息 、门路标记信息,还可按照主副驾需求,做整屏、分屏的切换 。

蒙迪欧一改美系车不顾外表的习气 ,越发看重精美细节的粉饰 。车门上红色装饰线条从车门一直延长到空调出风口、贯串中控台的缝线以及“ST-Line”使整车内饰精美感晋升。

高配车型配备10个扬声器的B&O音响。精美的旋钮式换挡,有ECO 、尺度、运动三种驾驶模式选择 。

蒙迪欧最早于2004年进入中国市场,其时给烦闷的中型车市场注入了新鲜血液 ,得到了“年度风云车”、“性价比最优车型”等多个奖项。2013年上市第四代“小马丁”蒙迪欧后回声强烈热闹 ,巅峰期间月销量到达1.5万台,后因为多年没更新换代,存在感愈来愈低。

如今 ,全新蒙迪欧以极低的姿态进入市场 。国产物牌的突起 、新能源市场的挤压、强盛的同级别竞争敌手,这三座年夜山挡在蒙迪欧眼前,它还能冲破重围吗?

ballbet贝博官网下载 - app下载


【读音】:

quán xīn fú tè méng dí ōu yú 4yuè 13rì shàng shì ,yǐn dǎo jià 15.98-21.68wàn yuán 。chē shēn chǐ cùn 4935/1875/1500(zhǎng /kuān /gāo mèi mèi ),zhóu jù 2945mèi mèi 。

quán xì biāo pèi 2.0T+8ATbiàn sù xiāng ,zuì nián yè mǎ lì 238pǐ ,zuì nián yè niǔ jǔ 376N·m,zhè gè dòng lì cān shù duì yú bǐ tóng jí bié jìng zhēng dí shǒu yǒu bì rán shàng fēng 。

quán xīn méng dí ōu rù mén bǎn dòng lì jiù shì gāo gōng lǜ 2.0Tcè dòng jī ,duì yú bǐ jìng zhēng dí shǒu rù mén bǎn chē xíng 1.4T、1.5T 、2.0Lcè dòng jī què záo zhì xīn mǎn mǎn ,ér qiě jiā 92hào qì yóu biàn kě 。guān fāng xuān bù bǎi qiān mǐ jiā kuài jǐn xū 6.5miǎo 。

lǎo kuǎn méng dí ōu 2.0T+6ATbǎn běn qǐ shòu jià wéi 20.58wàn ,xīn kuǎn rù mén jià gé zhí jiàng 4.6wàn ,ér qiě gǎi huàn le mǎ lì gèng nián yè de cè dòng jī yǐ jí 8ATbiàn sù xiāng ,jiā liàng hái jiàng jià 。ér dǐng pèi shòu jià yǐ jí tóng jí bié chē xíng zhōng pèi jià gé xiàng chēng 。

xīn chē wài bú yǎ bìng qì shǐ yòng duō nián de “mǎ dīng ”liǎn ,jiē nà quán xīn de shè jì yǔ yán “shì néng měi xué ”,fēng zǔ jǐn wéi 0.293Cd,gèng dī de fēng zǔ xì shù xiàng zhēng zhe gèng dī de yóu hào 。

quán xì biāo pèi zì dòng shì jìn qì gé shān ,chǐ cùn shí fèn kuā zhāng ,xiǎn xiē pán jù qián liǎn yī bàn de miàn jī 。jiē nà liǎng zhǒng qì shì pài tóu qián liǎn ,dǐng pèi ST-Linegèng kuā zhāng de qián bāo chāo gòng tóng “xiōng hěn ”de nián yè dēng shǐ yùn dòng gǎn gèng shàng yī céng lóu 。

chú le zuì dī pèi chē xíng ,jun1 jiē nà le shuāng sè chē shēn ,gòng tóng 19cùn nián yè lún gū ,yùn dòng fàn ná niē huàn shàng hěn dào wèi 。jìn 5mǐ de nián yè chǐ cùn chē shēn ,liú lì shēn zhǎn de xiàn tiáo ,bú yǎ gǎn yī liú 。

chē wěi shè jì yī yàng chū cǎi ,shàng qiào yā wěi 、guàn chuàn shì wěi dēng 、yùn dòng xià bāo chāo ,yǐn bì shì pái qì luè xiǎn dī diào 。yòu hòu 45dù biāo de mù de ,yǒu fú tè Mustangde jiào dé 。

nèi shì fāng miàn zuì xī jīng de jiù shì zhōng kòng zhǎng dá 1.1mǐ de “dài yú ”píng ,cóng zhǔ jià shǐ yī zhí yán zhǎng dào fù jià shǐ zhèng qián fāng 。guān fāng xuān bù zhōng kòng píng mù dào dá le 4Kfèn biàn lǜ ,xiàn shí xiǎn shì xiào guǒ yě què záo chū cǎi 。

xīn chē dā zǎi SYNC+2.0zhì háng hù jiē qià tǒng ,chēng chí kuà yuè 70zhǒng yǔ yì yǔ yīn jiāo hù 、rén liǎn biàn rèn 、shǒu shì jiē zhì děng duō zhǒng zhì néng jiāo hù 。bú jǐn kě yǐ ràng fù jià fèn guǎn jià shǐ shǐ mìng ,rú chá kàn dǎo háng 、chē liàng jí shí xìn xī 、mén lù biāo jì xìn xī ,hái kě àn zhào zhǔ fù jià xū qiú ,zuò zhěng píng 、fèn píng de qiē huàn 。

méng dí ōu yī gǎi měi xì chē bú gù wài biǎo de xí qì ,yuè fā kàn zhòng jīng měi xì jiē de fěn shì 。chē mén shàng hóng sè zhuāng shì xiàn tiáo cóng chē mén yī zhí yán zhǎng dào kōng diào chū fēng kǒu 、guàn chuàn zhōng kòng tái de féng xiàn yǐ jí “ST-Line”shǐ zhěng chē nèi shì jīng měi gǎn jìn shēng 。

gāo pèi chē xíng pèi bèi 10gè yáng shēng qì de B&Oyīn xiǎng 。jīng měi de xuán niǔ shì huàn dǎng ,yǒu ECO、chǐ dù 、yùn dòng sān zhǒng jià shǐ mó shì xuǎn zé 。

méng dí ōu zuì zǎo yú 2004nián jìn rù zhōng guó shì chǎng ,qí shí gěi fán mèn de zhōng xíng chē shì chǎng zhù rù le xīn xiān xuè yè ,dé dào le “nián dù fēng yún chē ”、“xìng jià bǐ zuì yōu chē xíng ”děng duō gè jiǎng xiàng 。2013nián shàng shì dì sì dài “xiǎo mǎ dīng ”méng dí ōu hòu huí shēng qiáng liè rè nào ,diān fēng qī jiān yuè xiāo liàng dào dá 1.5wàn tái ,hòu yīn wéi duō nián méi gèng xīn huàn dài ,cún zài gǎn yù lái yù dī 。

rú jīn ,quán xīn méng dí ōu yǐ jí dī de zī tài jìn rù shì chǎng 。guó chǎn wù pái de tū qǐ 、xīn néng yuán shì chǎng de jǐ yā 、qiáng shèng de tóng jí bié jìng zhēng dí shǒu ,zhè sān zuò nián yè shān dǎng zài méng dí ōu yǎn qián ,tā hái néng chōng pò zhòng wéi ma ?